Co możemy dla Ciebie zrobić

Jeśli masz pytania dotyczące usług Funk, sprecyzuj je poniżej.


W czym możemy pomóc?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o naszej ofercie, skontaktuj się z nami

Funk Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7
00-480 Warszawa
tel. (+48) 22 518 86 25

email: Karolina.Rakowska@funk.pl

Kristina Kapustina

691 540 550

Kristina.Kapustina@funk.pl


Produkty pod opieką:

Karolina Rakowska-Dobrowolska

71 720 70 21

Karolina.Rakowska@funk.pl


Produkty pod opieką:

Allianz Podatnik

Allianz Skarbowy

Program grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży

Agnieszka Feluś

22 518 86 25

Agnieszka.Felus@funk.pl


Produkty pod opieką:

Oferta ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie dla uczestników ruchu drogowego

Bogusława Nowak

609 819 929

Boguslawa.Nowak@funk.pl


Produkty pod opieką:

Program grupowego ubezpieczenia na życie

Program usług medycznych w Lux Med

Program grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży