Ubezpieczenia Compensa Rodzina

Compensa Rodzina to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twój dom i mieszkanie wraz z ich wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości, a także życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Atuty ubezpieczenia Compensa Rodzina:

 • brak redukcji sumy ubezpieczenia,
 • brak zwyżki za ubezpieczenie budynku mieszkalnego o konstrukcji palnej (poza włączeniami w OWU – pokrycie dachu),
 • odpowiedzialność za uderzenie pojazdu (również kierowanego przez osobę bliską),
 • brak katalogu zamkniętego dla szyb i inne przedmiotów szklanych (np. okap, sedes, umywalka),
 • brak katalogu zamkniętego dla ruchomości domowych (np. odpowiedzialność za pompę insulinową, aparat słuchowy od ognia i zdarzeń losowych/kradzieży),
 • w definicji deszczu brak współczynnika natężenia, „deszcz to deszcz”,
 • ustalenie odszkodowania według wartości odtworzeniowej dla domów do 65 lat (brak limitu wieku jeżeli wykonano remont generalny),
 • dla mieszkań, ruchomości domowych odszkodowanie ustalane zawsze według wartości odtworzeniowej,
 • odpowiedzialność za katastrofę budowlaną,
 • zabezpieczenie drzwi – wystarczy jeden zamek wielozastawkowy,
 • w ubezpieczeniu OC odpowiadamy za zalania spowodowane działaniem lub zaniechaniem.
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Ogień i inne zdarzenia losowe

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:

1) deszczu nawalnego; 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osunięcia się ziemi; 8) pożaru; 9) trzęsienia ziemi; 10) uderzenia pioruna; 11) uderzenia pojazdu; 12) upadku statku powietrznego; 13) wybuchu; 14) zalania; 15) zalegania śniegu lub lodu; 16) zapadania się ziemi; 17) katastrofy budowlanej; 18) przepięcia; 19) przepięcia elektrycznego; 20) upadku drzew lub masztów; 21) zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym; 22) wandalizmu.

Dom/Mieszkanie wraz ze stałymi elementami

125 000 zł

250 000 zł

500 000 zł

Ruchomości domowe

25 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Limity odpowiedzialności

Sprzęt elektroniczny

25 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych

7 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

dla dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich

7 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

dla optyki i broni myśliwskiej

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

dla wartości pieniężnych

2 500 zł

2 500 zł

5 000 zł

Dla kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy, legitymacji, dowodów rejestracyjnych

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

dla ruchomości domowych znajdujących się na zabudowanych balkonach tarasach, loggiach

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

7 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

dla szkód powstałych podczas przeprowadzki

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

dla szkód w rzeczach osobistych gości

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

dla kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii

7 500 zł

7 500 zł

7 500 zł

Przepięcia

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

dla kosztów odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy itp.

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

Kradzież z włamaniem i rabunek

Ruchomości domowe wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu mieszkalnego

15 000 zł

30 000 zł

Sprzęt elektroniczny

15 000 zł

30 000 zł

dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych

5 000 zł

10 000 zł

dla dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich

5 000 zł

10 000 zł

dla optyki i broni myśliwskiej

3 000 zł

6 000 zł

dla wartości pieniężnych

1 500 zł

3 000 zł

Dla kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy, legitymacji, dowodów rejestracyjnych

1 500 zł

1 500 zł

dla odzieży ze skór naturalnych lub futer

3 000 zł

6 000 zł

koszty wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy na skutek rozboju

500 zł

500 zł

dla szkód w rzeczach osobistych gości

1 000 zł

1 000 zł

dla ruchomości domowych znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

2 250 zł

4 500 zł

OC w życiu prywatnym

100 000 zł

100 000 zł

200 000 zł

Pozostałe limity odpowiedzialności

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

1 000 zł

2 000 zł

Rozbój poza miejscem ubezpieczenia

1 500 zł

1 500 zł

Home Assistance

limity zgodnie z OWU

Składka roczna

200 zł

350 zł

550 zł

Budowle lub budynki gospodarcze oraz mała architektura

wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych (dodatkowa składka, SU do wyboru dla klienta)

+20 zł

limit odpowiedzialności:
20 000 zł
składka sumuje się ze składką główną wariantu

+28 zł

limit odpowiedzialności:
30 000 zł
składka sumuje się ze składką główną wariantu

+35 zł

limit odpowiedzialności:
40 000 zł
składka sumuje się ze składką główną wariantu

Powyższa tabela zawiera informacje ogólne. Szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Compensa Rodzina II 19044.