Ochrona zdrowia w przychodniach LUX MED

oraz przychodniach współpracujących, z możliwością refundacji.

Zapraszamy do przystąpienia do Programu usług medycznych przygotowanego specjalnie z myślą o Klientach Funk powyżej 65 roku życia bez górnego limitu wieku. W zakresie ochrony zdrowia współpracujemy z firmą Lux Med Sp. z o.o.

Jak przystąpić do Programu?

  • należy wypełnić deklarację przystąpienia i przesłać ją do FUNK Services Sp. z o. o.,
  • do 25. dnia miesiąca należy uregulować płatność za pierwszy miesiąc opieki,
  • jeżeli deklaracja wpłynie do 25. dnia miesiąca, świadczenie usług przez Lux Med Sp. z o.o. rozpocznie się pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 Jakie są warunki uczestnictwa w Programie?

  • wykupienie abonamentu świadczeń medycznych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • wygaśnięcie opieki medycznej w zakresie Programu, niezależnie od przyczyny, uniemożliwia ponowne objęcie opieką medyczną danej osoby na warunkach Umowy,
  • brak płatności do 25. dnia miesiąca powoduje brak obowiązku świadczeń ze strony Lux Med Sp. z o.o. od pierwszego dnia następnego miesiąca,
  • osoba przystępująca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania kwoty składki z góry do 25. dnia każdego miesiąca za kolejny miesiąc aktywności usługi.

Dokąd należy dostarczyć podpisane dokumenty w oryginale?

Poprawnie wypełniony komplet dokumentów, tj.

  1. deklarację przystąpienia z wybranym wariantem opieki medycznej,
  2. oświadczenie do deklaracji przystąpienia,
  3. potwierdzenie wpłaty pierwszej składki

należy przesłać do FUNK do 25. dnia miesiąca, aby opieka medyczna obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (np. do 25 września zgłoszenie na 1 października) na poniższy adres korespondencyjny: FUNK Services Sp. z o.o. | ul. Wiejska 17/7 | 00–480 Warszawa

Uwaga: prosimy o podanie w deklaracji przystąpienia numeru telefonu i adresu mailowego w celu sprawniejszej komunikacji.

Tryb płatności składki

Składka za ochronę medyczną przekazywana jest w trybie miesięcznym bezpośrednio na konto:
FUNK Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa
Millennium BANK S.A.
21 1160 2202 0000 0002 8475 4402
z opisem: opłata za [imię i nazwisko osoby uprawnionej]
Uwaga: składka płatna jest z góry do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (np. składka za ochronę medyczną w październiku płatna do 20 września, aby ochrona obowiązywała od dnia 1 października).

Usługa

Telefoniczna ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań. Możliwa E-Rezerwacja (elektroniczne umawianie wizyt lekarskich)

Dostęp do Centrów Medycznych LUX MED i Medycyna Rodzinna (87 placówek)

Ogólnopolska sieć partnerów medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

SMS-owe przypominanie o terminach badań i konsultacji; E-biuletyn (elektroniczny newsletter).

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne:

(choroby wewnętrzne; internista; lekarz medycyny rodzinnej, ginekologia, laryngologia, okulistyka, dermatologia, neurologia, reumatologia,
ortopedia, kardiologia, urologia, diabetologia, endokrynologia, chirurgia, alergologia, gastroenterologia, nefrologia, onkologia,
hematologia) – w godzinach pracy wskazanych placówek.

Kompleksowe badania diagnostyczne

Diagnostyka laboratoryjna m.in.; OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, retykulocyty, czas tromboplastynowy (INR), APTT, białko C-reaktywne, ALAT – aminotransferaza alaninowa, ASPAT – aminotransferaza asparaginianowa, amylaza we krwi, albuminy, białko całkowite, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, fosfataza zasadowa, GGTP – gamma-glutamylostranspeptydaza, glukoza - badanie glukometrem, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, magnez, p/anty-HBs, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, szybki test troponinowy/Troponina I, TSH, beta-HCG, PSA, odczyn TPHA, ASO, RF-czynnik reumatoidalny, antygen HBs (HBs-Ag), test BTA, grupa krwi, przeciwciała anty-HCV, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, badanie ogólne moczu + osad, posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych – posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych – wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, czystość pochwy, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy, kał na krew utajoną, badania cytologiczne – cytologia ginekologiczna, badania mikologiczne - z posiewem, mykogram, badania toksykologiczne – digoksyna, ołów.
Diagnostyka obrazowa: badania rentgenowskie (wykonywane niezależnie od rodzaju i ilości projekcji): RTG czaszki, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG nosa, RTG klatki piersiowej, RTG żeber, RTG mostka, RTG łopatki, RTG obojczyków, RTG noso-gardła (trzeci migdał), RTG kości kończyn (np. podudzia, udowej, ramienia, przedramienia), RTG stawów (np. skokowych, kolanowych, barkowych, łokciowych, biodrowych), RTG miednicy, RTG jamy brzusznej, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-lędźwiowej, RTG kręgosłupa (np. lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego). Badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne transvaginalne, USG piersi.

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

(zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie; chirurgiczne; laryngologiczne; okulistyczne; ortopedyczne; dermatologiczne; ginekologiczne; pielęgniarskie)

Inne badania diagnostyczne

Spirometria, audiometria, EKG spoczynkowe, komputerowe badanie pola widzenia, badanie ciśnienia śródgałkowego, mammografia.

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Refundacja kosztów (swoboda leczenia) z limitem kwartalnym 500 zł

W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego LUX MED zwróci koszt usługi medycznej do wysokości ceny wskazanej w cenniku LUX MED. (70/30)

Pakiet usług medycznych dla jednej osoby

173,10 zł

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Uregulowania dotyczące proponowanej Umowy znajdują się w siedzibie FUNK Services Sp. z o.o.