Ochrona zdrowia w przychodniach LUX MED oraz placówkach współpracujących z możliwością refundacji

Zapraszamy do przystąpienia do Programu usług medycznych przygotowanego specjalnie z myślą o Klientach FUNK. W zakresie
ochrony zdrowia współpracujemy z firmą Lux Med Sp. z o.o.

Jak przystąpić do Programu?

  • należy wypełnić deklarację przystąpienia i przesłać ją do FUNK Services Sp. z o. o.,
  • do 25. dnia miesiąca należy uregulować płatność za pierwszy miesiąc opieki,
  • jeżeli deklaracja wpłynie do 25. dnia miesiąca, świadczenie usług przez Lux Med Sp. z o.o. rozpocznie się pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Jakie są warunki uczestnictwa w Programie?

  • wykupienie abonamentu świadczeń medycznych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • wygaśnięcie opieki medycznej w zakresie Programu, niezależnie od przyczyny, uniemożliwia ponowne objęcie opieką medyczną danej osoby na warunkach Umowy,
  • brak płatności do 25. dnia miesiąca powoduje brak obowiązku świadczeń ze strony Lux Med Sp. z o.o. od pierwszego dnia następnego miesiąca,
  • osoba przystępująca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania kwoty składki z góry do 25. dnia każdego miesiąca za kolejny miesiąc aktywności usługi.

Dokąd należy dostarczyć podpisane dokumenty w oryginale?

Poprawnie wypełniony komplet dokumentów, tj.

  1. deklarację przystąpienia z wybranym wariantem opieki medycznej,
  2. oświadczenie do deklaracji przystąpienia,
  3. potwierdzenie wpłaty pierwszej składki

należy przesłać do FUNK do 25. dnia miesiąca, aby opieka medyczna obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (np. do 25 września zgłoszenie na 1 października) na poniższy adres korespondencyjny: FUNK Services Sp. z o.o. | ul. Wiejska 17/7 | 00–480 Warszawa

Uwaga: prosimy o podanie w deklaracji przystąpienia numeru telefonu i adresu mailowego w celu sprawniejszej komunikacji.

Tryb płatności składki

Składka za ochronę medyczną przekazywana jest w trybie miesięcznym bezpośrednio na konto:
FUNK Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa
Millennium BANK S.A.
21 1160 2202 0000 0002 8475 4402
z opisem: opłata za [imię i nazwisko osoby uprawnionej]
Uwaga: składka płatna jest z góry do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (np. składka za ochronę medyczną w październiku płatna do 20 września, aby ochrona obowiązywała od dnia 1 października).

Grupa I
Grupa II
Grupa III

Telefoniczna ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań. Możliwa E-Rezerwacja (elektroniczne umawianie wizyt lekarskich).

Interwencja karetki

Dostęp do Centrów Medycznych LUX MED i Medycyna Rodzinna (87 placówek)

Oglnopolska sieć partnerów medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

SMS-owe przypominanie o terminach badań i konsultacji; E-biuletyn (elektroniczny newsletter).

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne:

(choroby wewnętrzne ; internista; lekarz medycyny rodzinnej, ginekologia, laryngologia, okulistyka, dermatologia, neurologia, lekarz dyżurny (internista/lekarz medycyny rodzinnej) położnictwo, chirurgia, alergologia, ortopedia, kardiologia, neurologia, urologia, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, nefrologia, onkologia, pulmonologia, reumatologia, hematologia, ) – w godzinach pracy wskazanych placówek.

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne dla dzieci:

W przypadku, gdy posiadaczem karty jest dziecko : pediatria, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz dyżurny (lekarz medycyny rodzinnej lub pediatra), chirurgia dziecięca, ortopedia dziecięca, neurologia dziecięca – w godzinach pracy wskazanych placówek.

Konsultacje Psychologa (w tym Seksuologa i Androloga) i Psychiatry

Konsultacje profesorskie ze skierowaniem

Kompleksowe badania diagnostyczne

Diagnostyka laboratoryjna: hematologiczna i koaguologiczna , badania biochemiczne i hormonalne, markery nowotworowe, badania serologiczne i diagnostyka infekcji, badania moczu, badania kału, badania bakteriologiczne, posiewy i wymazy, badania cytologiczne, mykologiczne, toksykologiczne; Diagnostyka obrazowa: badania elektrokardiograficzne, spoczynkowe i wysiłkowe, holtery, badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, scriningowe, transwaginalne , transrektalne, dopplery, badania endoskopowe, spirometria, audiometria, densytometria przesiewowa, uroflometria, biopsje cienkoigłowe, mammografia, badania okulistyczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

(zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie; chirurgiczne; laryngologiczne; okulistyczne; ortopedyczne; dermatologiczne; ginekologiczne; pielęgniarskie)

Skórne testy alergiczne

Prowadzenie ciąży

(w tym opieka lekarza ginekologa; konsultacje oraz niezbędne badania diagnostyczne a także poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu)

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Program „Zdrowie, Piękno, Harmonia”

(możliwość wykorzystania rabatów i ofert specjalnych firm świadczących usługi około zdrowotne)

Bezpłatne środki kontrastowe do badań CT oraz MR

Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

usługi w formie zabiegów, które nie są integralna częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji.

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

„Zdrowa Kobieta” „Zdrowy Mężczyzna” To coroczny przegląd stanu zdrowia, dostosowany do indywidualnych potrzeb, wieku i płci Pacjenta.

Zalecane szczepienia profilaktyczne przeciw:

wirusowemu zapaleniu wątroby typy B; odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych; wirusowemu zapaleniu wątroby typy A; wirusowemu zapaleniu wątroby typy A i B; różyczce, śwince, odrze.

Refundacja kosztów (swoboda leczenia)

z limitem kwartalnym 500 zł. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego LUX MED zwróci koszt usługi medycznej do wysokości ceny wskazanej w cenniku LUX MED. (70/30)

Pakiet usług medycznych dla jednej osoby

164,83 zł

107,57 zł

171,49 zł

Pakiet usług medycznych dla dwóch osób

230,79 zł

355,50 zł

Pakiet usług medycznych dla rodziny

( 2 osoby dorosłe i dzieci)

291,58 zł

428,80 zł

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Uregulowania dotyczące proponowanej Umowy znajdują się w siedzibie w siedzibie FUNK Services Sp. z o.o.