zł rocznie

Data rozpoczęcia ochrony

Ochrona trwa do:

2020-07-18


Dane osobowe

Podstawowe dane potrzebne do wystawienia polisy ubezpieczeniowej.


Adres korespondencyjny ubezpieczającego

Dane adresowe osoby ubezpieczającej nieruchomość.


Adres ubezpieczenia

Dane adresowe ubezpieczanej nieruchomości.


 1. Dom/mieszkanie po odbiorze technicznym/po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie/do zaspokajania wyłącznie potrzeb mieszkaniowych/ nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego/nie służy do prowadzenia działalności rolniczej.
 1. Stałe zamieszkanie mieszkania/domu (brak przerw w zamieszkaniu dłuższych niż 60 dni, stałe zamieszkiwanie to przebywanie w mieszkaniu i noclegi).
 2. Konstrukcja dachu – niepalna np. Dach z dachówki, blachy, papy, eternitu, gontu bitumicznego.
 3. Mieszkanie/dom zostało wybudowane po 1952 roku lub Mieszkanie/dom zostało wybudowany przed 19520 rokiem i po 1952roku został przeprowadzony remont generalny obejmujący instalację gazową, grzewczą, elektryczną oraz dachu budynku w przypadku domu. Posiadam dokumenty potwierdzające fakt przeprowadzenie remontu generalnego.
 4. Powódź od 01.01.2008 – brak szkód lub łączna wartość szkody nie przekroczyła 5.000 PLN.
 5. W mieszkaniu/domu nie jest prowadzona działalność gospodarcza (nie dotyczy działalności biurowej)
 6. Obowiązki Ubezpieczonego – zabezpieczenie mienia
  Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć mienie przed kradzieżą z włamaniem w następujący sposób:
 • Wszystkie wejścia do domu jednorodzinnego, mieszkania lub pomieszczeń przez które jest przejście do części mieszkalnej muszą być zabezpieczone pełnymi drzwiami zewnętrznymi, prawidłowo osadzonymi, zamkniętymi na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub 1 zamek posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie bądź 1 zamek wielopunktowy; wymogi zabezpieczeń spełnia także zabezpieczenie drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie z jednym zamkiem wielozastawkowym; każdy certyfikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zostać wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub inną instytucję uprawnioną do jego wydania;
 • w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz;
 • drzwi zewnętrzne domu jednorodzinnego lub mieszkania zawierające w swej konstrukcji elementy szklane nie mogą być wyposażone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez wybicie szyby;
 • wejścia do piwnicy, garażu, budynku gospodarczego, pomieszczeń przynależnych muszą być zabezpieczone prawidłowo osadzonymi, pełnymi drzwiami wykonanymi z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie i uniemożliwiających ich otwarcie bez użycia siły lub narzędzi, zamknięte na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy, lub 1 kłódkę wielozastawkową, lub 1 zamek wielopunktowy, lub 1 zamek posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie, lub elektryczny system zamykania, lub inny system zabezpieczenia posiadający klasę odporności na włamanie;
 • wszystkie okna w garażu, budynku gospodarczym, pomieszczeniach przynależnych muszą być prawidłowo osadzone, zamontowane na stałe i zamykane od wewnątrz nieruchomości;
 • drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna muszą być prawidłowo osadzone i zamknięte, w sposób uniemożliwiający otwarcie ich przez osoby trzecie bez użycia siły lub narzędzi;
 • klucze do zamków i kłódek muszą znajdować się w wyłącznym posiadaniu osób objętych ubezpieczeniem lub osób upoważnionych do posiadania kluczy, oraz być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób trzecich, w razie utraty kluczy Ubezpieczony zobowiązany jest do wymiany zamków lub kłódek na własny koszt;
 • otwory w ścianach, suficie, podłodze, dachu muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający otwarcie ich przez osoby trzecie bez użycia siły lub narzędzi;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funk Services Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/7, w celu prowadzenia agencyjnej obsługi umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

 • prowadzenia obsługi umowyu bezpieczenia,
 • marketingowych,
 • udostępniania innym Spółkom Grupy Funk.