Allianz Podatnik

Ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej, skarbowej lub ZUS jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS. Polisa zapewnia natychmiastową, profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie podczas kontroli, a także prowadzenie za firmę ewentualnego sporu z organami podatkowymi, skarbowymi lub ZUS.

pobierz prezentację

Ochrona gwarantuje:

  • bieżące doradztwo, w tym konsultacje i opinie bezpośrednio związane z kontrolą lub toczącym się sporem
  • sporządzanie projektów pism procesowych
  • eprezentację Firmy przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami
  • reprezentację Firmy w przypadku postępowań egzekucyjnych

 

Przychód ze sprzedaży
Wariant I
Wariant II

Przychód ze sprzedaży ze sprzedaży netto za rok ubiegły

Podatki + egzekucja należności podatkowych

Podatki + egzekucja należności podatkowych + ZUS + egzekucja należności ZUS

do 250 000 zł

650 zł

845 zł

250 001 – 500 000 zł

850 zł

1 105 zł

500 001 – 750 000 zł

1 200 zł

1 560 zł

750 001 – 1 000 000 zł

1 300 zł

1 690 zł

1 000 001 – 3 000 000 zł

2 100 zł

2 730 zł

3 000 001 – 5 000 000 zł

3 300 zł

4 290 zł

5 000 001 – 10 000 000 zł

3 900 zł

5 070 zł

10 000 001 – 15 000 000 zł

5 200 zł

6 760 zł

15 000 001 – 25 000 000 zł

5 800 zł

7 540 zł

25 000 001 – 40 000 000 zł

7 800 zł

10 140 zł

powyżej 40 000 000 zł

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie