Podstawowe atuty ubezpieczenia

 • Możliwość ubezpieczenia dzieci w wieku od 1. dnia do 25. roku życia – w przypadku młodzieży uczącej się.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym, jak i podczas zajęć szkolno-przedszkolnych przez 24 godziny na całym świecie.
 • Wprowadzenie w ofercie tzw. „bólowego” wypłacanego w przypadku niestwierdzenia uszczerbku na zdrowiu;
 • Wyczynowe uprawianie sportów przez dzieci i młodzież włączone w ochronę;
 • Pobyt dziecka w szpitalu na skutek NNW oraz choroby;
 • 14 jednostek chorobowych w ochronie;
 • Osobna wypłata w przypadku  oparzenia na skutek NNW lub odmrożenia;
 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

Zakres ubezpieczenia obejmujący świadczenia występujące statystycznie najczęściej:

 • uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, poparzenia) orzekany w formie proporcjonalnej jako 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku , przy poważniejszych uszczerbkach powyżej 25% wypłata progresywna tj. 2% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku.
 • koszty leczenia powypadkowego (wizyty lekarskie, rehabilitacja, itp.),
 • koszty zakupu wózka inwalidzkiego lub innych pomocniczych przyrządów ortopedycznych,
 • koszty operacji plastycznych po NNW,
 • szybka wypłata świadczenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

 1. zawarcie polisy bezpośrednio przez naszą stronę, jak poniżej.
 2. Kontakt z opiekunem produktu.

Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem proszę kierować do osoby zajmującej się bezpośrednio administracją polisy:

Jolanta Mojsiejczuk
Telefon kom. +48 609 819 929
e-mail: jolanta.mojsiejczuk@funk.pl

20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł

Śmierć w wyniku NW na terenie szkoły

40 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

Śmierć w wyniku NW

20 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu

35 000 zł

52 500 zł

70 000 zł

87 500 zł

- za 1% uszczerbku

(1-25% uszczerbku)

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

- za 1% uszczerbku

(powyżej 25% uszczerbku)

400 zł

600 zł

800 zł

1000 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(ortezy, protezy, wózek inwalidzki itp.)

6 000 zł

9 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

Zdiagnozowanie sepsy u Ubezpieczonego

6 000 zł

9 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

Śmierć rodzica w wyniku NW

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

10 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

(24h pobyt w szpitalu)

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

Pogryzienie przez psa

(bez pobytu w szpitalu)

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

Ukąszenia/użądlenia

(24h pobyt w szpitalu)

400 zł

600 zł

800 zł

1 000 zł

Zdiagnozowanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem

(3 dni w szpitalu)

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

(jeśli śmierć w wyniku NW)

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

Opcje dodatkowe - kumulacja świadczeń

Oparzenia w wyniku NW

2 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

10 000 zł

Odmrożenia

2 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

10 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW lub choroby

50 zł

/ dzień

65 zł

/ dzień

80 zł

/ dzień

100 zł

/ dzień

Pobyt na OIOM w wyniku NW

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Poważne Choroby

nowotwór złośliwy, paraliż, poliomyelitis, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, cukrzyca typu I, stwardnienie rozsiane, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Koszty operacji plastycznych po NW

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Koszty leczenia, w tym:

rehabilitacja
leki

2 000 zł

1 500 zł
100 zł

3 000 zł

1 500 zł
100 zł

4 000 zł

1 500 zł
100 zł

5 000 zł

1 500 zł
100 zł

Koszty leczenia stomatologicznego

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

„Bólowe”

(0% uszczerbku w wyniku NW)

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Assistance – korepetycje, pomoc medyczna i informatyczna

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

Wyczynowe uprawianie sportu

ROCZNA SKŁADKA

44 zł

62 zł

80 zł

100 zł

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku przez Przedstawicielstwo Generalne w Kielcach.

Wybierając poniższą ofertę i przechodząc kliknięciem dalej oświadczam, że moje dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia agencyjnej obsługi ubezpieczenia, a w szczególności przedstawiania ofert, zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi zgodnie z udzielonym Funk Services Sp. z o.o. upoważnieniem, podaję dobrowolnie, a także, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funk Services Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/7, w celu prowadzenia agencyjnej obsługi umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).