Komunikacja

oferujemy ubezpieczenia w zakresie OC, AC, Assistance, NNW

  • ubezpieczenie OC – ubezpieczenie obowiązkowe chroniącym przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie to gwarantuje  zarówno pokrycie  kosztów zniszczonego mienia, jak i odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub śmierć poszkodowanego.
  • Ubezpieczenie AC – gwarantuje klientom ochronę w przypadku kradzieży pojazdu, jego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia, do którego dojdzie na skutek zjawisk naturalnych, z winy kierującego lub też na skutek szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.
  • Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść podczas przebywania w pojeździe lub w trakcie wsiadania  i wysiadania z pojazdu.