Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors pozwoli Ci zaadresować pytania i wątpliwości które pojawiają się w momencie, w którym zaczyna się poważna choroba:

  •     czy diagnoza jest prawidłowa?
  •     czy plan leczenia jest optymalny?
  •     gdzie mogę otrzymać najlepsze leczenie?
  •     skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

Ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych.

W ramach ubezpieczenia wesprzemy Cię w 3 obszarach:

  1. Druga Opinia Medyczna – w przypadku zdiagnozowania ww. stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.
  1. Opieka medyczna za granicą polega na znalezieniu najlepszego dla Twojego przypadku specjalisty i renomowanej placówki medycznej za granicą oraz na zorganizowaniu całego procesu leczenia, w tym:

    podróży, transportu medycznego i zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej i dawcy organu) za granicę,

    pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji i pełnej opieki po niej,

    podróży powrotnej do domu.

Dodatkowo otrzymasz:

    100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego) oraz

    zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do RP (do 50 000 euro).

  1. Opieka ambulatoryjna w Polsce – po leczeniu za granicą AXA nadal będzie wspierać Cię na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu; do jego dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Limity świadczeń dla opieki medycznej za granicą są określone w euro: limit dla każdego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej to 1 milion euro, natomiast dla całego okresu ubezpieczenia to 2 miliony euro.

Jak działa ubezpieczenie?

ilustracja
Best Doctors
Best Doctors dla dzieci

DRUGA OPINIA MEDYCZNA

OPIEKA MEDYCZNA ZA GRANICĄ

Leczenie za granicą RP

Podróż lub transport

Zakwaterowanie

Repatriacja zwłok

1 000 000 EUR zł

w roku polisowym (łączny limit na leczenie i świadczenia dotyczące
Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów) lub

1 000 000 EUR zł

w roku polisowym (łączny limit na leczenie i świadczenia dotyczące
Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów) lub

2 000 000 EUR zł

w całym życiu Ubezpieczonego

2 000 000 EUR zł

w całym życiu Ubezpieczonego

Świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu

max za 60 dni na poważny stan chorobowy, dla jednego roszczenia.

100 EUR zł

za 1 pełny dzień max. 60 dni, max. 6 000 EUR

100 EUR zł

za 1 pełny dzień max. 60 dni, max. 6 000 EUR

Zakup leków po powrocie do RP

50 000 EUR zł

w całym życiu Ubezpieczonego

50 000 EUR zł

w całym życiu Ubezpieczonego

OPIEKA AMBULATORYJNA*

50 000 PLN zł

50 000 PLN zł

*OPIEKA AMBULATORYJNA – po powrocie z leczenia za granicą zapewniany jest dostęp i pokrywamy koszty ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, w ramach: badań PET, badań laboratoryjnych, biopsji i badań endoskopowych, badań radiologicznych z kontrastem lub bez, tomografii komputerowej z kontrastem lub bez, rezonansu magnetycznego z kontrastem lub bez, ultrasonografii, rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów. Badania wykonywane bezgotówkowo w sieci partnera medycznego AXA do wysokości sumy ubezpieczenia – 50 000 PLN. Świadczenia realizowane w sieci ponad 700 placówek na terenie całej Polski. Opieka ambulatoryjna w Polsce świadczona jest do ukończenia 65. roku życia.

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

100 PLN zł

100 PLN zł

Składka miesięczna**

97 PLN zł

41 PLN zł