Podstawowe atuty ubezpieczenia

  • Możliwość ubezpieczenia dzieci w wieku od 1. dnia do 19. roku życia – w przypadku młodzieży, która zakończyła naukę oraz do 25. roku życia – w przypadku młodzieży uczącej się.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym, jak i podczas zajęć szkolno-przedszkolnych przez 24 godziny na całym świecie.

Zakres ubezpieczenia obejmujący świadczenia występujące statystycznie najczęściej:

  • uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, poparzenia) orzekany w formie proporcjonalnej jako 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku (opcja często niedostępna w przypadku ubezpieczeń proponowanych przez placówki oświatowe oraz w ubezpieczeniu indywidualnym),
  • koszty leczenia powypadkowego (wizyty lekarskie, rehabilitacja, itp.),
  • koszty zakupu wózka inwalidzkiego lub innych pomocniczych przyrządów ortopedycznych,
  • świadczenie szpitalne (wypłata świadczenia w przypadku leczenia szpitalnego po co najmniej 24–godzinnej hospitalizacji, podwójne świadczenie – w przypadku pobytu w szpitalu w dni ustawowo wolne od pracy),
  • szybka wypłata świadczenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

W przypadku zainteresowania programem proszę wypełnić druk deklaracji przystąpienia i przesłać na adres:
Funk Services Sp. Z o. o.
Pl. Powstańców Śląskich 17a/221
53-329 Wrocław

Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem proszę kierować do osoby zajmującej się bezpośrednio administracją polisy:

Bogusława Nowak
Telefon kom. +48 609 819 929
e-mail: paulina.ptak@funk.pl

Zawarcie ubezpieczenia

Składkę należy zapłacić najpóźniej do 25. dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony na poniższy numer rachunku bankowego:
Funk Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7
00-480 Warszawa
Millennium Bank S.A.
Nr konta: 21 1160 2202 0000 0002 8475 4402
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, składka za Ubezpieczenie NNW
Osoby ubezpieczone otrzymają na życzenie certyfikat potwierdzający zawarcie Ubezpieczenia.

Wariant I
Wariant II
Wariant III
Wariant IV

Śmierć wskutek wypadku

20 000 zł

30 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Inwalidztwo z włączeniem Całkowitej trwałej niezdolności do pracy – punkt 5) Tabeli świadczeń zawartej w OWU

1% su za 1% uszczerbku

30 000 zł

300 PLN za 1 %

40 000 zł

400 PLN za 1 %

50 000 zł

500 PLN za 1 %

100 000 zł

1 000 PLN za 1 %

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta - jednorazowo

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

Świadczenie szpitalne

dziennie za każdy dzień pobytu w
szpitalu; podwójne świadczenie za
każdy dzień pobytu w szpitalu w dni
wolne od pracy; maksymalnie za 365
dni pobytu

20 zł

30 zł

50 zł

100 zł

Koszty leczenia powypadkowego

1 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty przekwalifikowania

- do życia w zmienionych warunkach
- zawodowego

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Koszt zakupu wózka inwalidzkiego oraz koszty zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Okaleczenie i oszpecenie twarzy

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Uszkodzenie zębów na skutek NNW

max 300 PLN na jeden ząb

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

Składka roczna za osobę

55,00 zł

89,00 zł

125,00 zł

250,00 zł