Ochrona Prawna to produkt, który:

  • minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej w przypadku sporu sądowego. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe.
  • zapewnia dostęp do porady prawnej przez telefon (Asysta Prawna), dzięki czemu problem prawny można rozwiązać szybko i sprawnie, zanim dojdzie do sporu sądowego – porada obejmuje także konsultacje konkretnego stanu prawnego oraz możliwość uzyskania pomocy prawnej face to face. Obejmuje również porady z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Wariant: Auto

Suma ubezpieczenia:
50 000 zł lub 100 000 zł

Rozszerzony katalog pojazdów:
m.in. samochody ciężarowe, przyczepy, pojazdy specjalne

Zakres terytorialny:
w przypadku zdarzenia drogowego: Europa (za wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy)

 

Asysta PRAWNA

Telefoniczna szybka pomoc prawnika w sytuacji kryzysowej, związanej z pojazdem (zatrzymanie przez policję, kolizja drogowa, mandat straży miejskiej, nienależyte wykonanie usługi w warsztacie samochodowym, dochodzenie przez firmę windykacyjną nieistniejącej zaległej raty leasingowej lub raty składki za ubezpieczenie OC).

Istnieje także możliwość kontaktu mailowego z prawnikiem w sytuacji, gdy porada dotyczy spraw związanych z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu oraz umowami, dotyczącymi pojazdu i konieczne jest przekazanie dokumentów.
Porad udzielają radcowie prawni, adwokaci lub aplikanci.

Opcja STANDARD

Obejmuje Asystę Prawną oraz pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego przed sądem. W tym wariancie ochroną objęte są spory, dotyczące posiadania i użytkowania ubezpieczonego pojazdu.

Opcja PREMIUM

Obejmuje Asystę Prawną oraz pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego przed sądem. W tym wariancie ochroną objęte są również spory, dotyczące umów związanych z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu.


Wariant: Życie prywatne

Suma ubezpieczenia:
50 000 zł lub 100 000 zł

Dostępne opcje:
Indywidualna oraz Rodzinna

 

Asysta PRAWNA

Telefoniczna pomoc prawnika w przypadku pytań lub wątpliwości prawnych ze sfery życia prywatnego, w tym związanych z nieruchomością wskazaną w polisie oraz z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
Istnieje także możliwość kontaktu mailowego z prawnikiem w sytuacji, gdy porada dotyczy spraw, w których konieczne jest przekazanie lub skonsultowanie treści dokumentów.
Dodatkowo: bezpośrednia porada prawna; pomoc w sporządzeniu testamentu; pomoc w przygotowaniu testamentu życia (oświadczenia woli, związanego z donacją narządów).
Porad udzielają radcowie prawni, adwokaci lub aplikanci.

Ochrona obejmuje:

  • pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego przed sądem.
  • zarejestrowane na Ubezpieczonego pojazdy (osobowe, motocykle, skutery, quady)

Opcja rodzinna umożliwia rozszerzenie ochrony:

  • Małżonka głównego Ubezpieczonego (lub partnera życiowego wskazanego w umowie)
  • Dzieci głównego Ubezpieczonego lub dzieci współmałżonka/partnera życiowego do 26 roku życia (pod warunkiem zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z głównym Ubezpieczonym, w stanie wolnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zawodowej lub innej zarobkowej; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – brak limitu wieku).
Auto STANDARD
Auto PREMIUM
Życie prywatne opcja INDYWIDUALNA
Życie prywatne opcja RODZINNA

Asysta Prawna oraz Prawo cywilne

Prawo pracy

Prawo umów

Prawo karne oraz Prawo wykroczeń

Wariant AUTO
STANDARD sam. osobowy
STANDARD sam. ciężarowy
PREMIUM sam. osobowy
PREMIUM sam. ciężarowy

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN

180 zł

Auto osobowe

200 zł

Auto/samochody ciężarowe*

240 zł

Auto osobowe

280 zł

Auto/samochody ciężarowe*

Suma ubezpieczenia: 100 000 PLN

270 zł

Auto osobowe

300 zł

Auto/samochody ciężarowe*

360 zł

Auto osobowe

420 zł

Auto/samochody ciężarowe*

*Auto/samochody ciężarowe: o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, samochody typu truck, samochody kempingowe, samochody osobowe zarejestrowane jako ciężarowe.

Wariant ŻYCIE PRYWATNE
INDYWIDUALNY
RODZINNY
INDYWIDUALNY
RODZINNY

450 zł

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN

600 zł

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN

600 zł

Suma ubezpieczenia: 100 000 PLN

800 zł

Suma ubezpieczenia: 100 000 PLN

Istnieje możliwość dodania 3 nieruchomości, których klient jest właścicielem – składka dodatkowa od nieruchomości: 120 zł