Bezpieczeństwo w Podróży

Oferta ubezpieczeniowa obejmująca ryzyka podróży zagranicznych, sportów i sportów ekstremalnych.

WAŻNE!

Aby skorzystać ze zniżki dla klientów FUNK, po przejściu do kwestionariusza zaloguj się do LOGIN DLA PARTNERÓW używając:

login: funkserv

hasło: funkserv

kod rabatowy: 34BND02

Składowe oferty:

sporty ekstremalne – aktywność sportowa, działanie w warunkach dużego ryzyka lub zagrożenia życia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń; ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie dla sportów wymienionych w poniższych punktach, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, pod warunkiem że: (i) Ubezpieczony przestrzega wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla danego sportu, a jeśli jest to wymagane – korzysta z odpowiedniego i zalecanego sprzętu zabezpieczającego, (ii) uprawiany sport nie jest częścią zawodów lub turnieju, (iii) sport nie jest uprawiany profesjonalnie;

za sporty ekstremalne uważa się:

1) sporty powietrzne, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych;

2) sztuki walki, sporty obronne;

3) skoki na gumowej linie, jumping itp.;

4) heliskiing, heliboarding, wspinaczkę górską, skalną i skałkową, speleologię;

5) rafting i wszystkie jego odmiany;

6) nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu na głębokości większej niż 18 m lub na zatrzymanym oddechu na głębokości większej niż 4 m;

7) sporty motorowe (z wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (z wyjątkiem amatorskiego pływania: skuterem wodnym, motorówką);

8) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych, do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego;

Atuty produktu:

 • akty terroru włączone do ochrony (Ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna w przypadku kosztów leczenia oraz transportu przez 7 dni licząc od dnia nagłego wystąpienia aktu terroru. Ważne: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za akty terroru w krajach, w których w ciągu ostatnich 90 dni miały już miejsce akty terroru.)
 • precyzyjna klauzula alkoholowa – aby było jasne, że sam fakt bycia pod wpływem alkoholu nie zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności w przypadku KL, gdy bycie pod wpływem nie miało żadnego znaczenia dla choroby ubezpieczonego.
 • Kuba włączona do ochrony ubezpieczeniowej
 • wiek Ubezpieczonego jest bez limitu
 • koszty rezygnacji, jako odrębny produkt
 • maratony biegowe włączone do amatorskich sportów bez dodatkowej składki
 • możliwość zakupu polisy od kosztów rezygnacji do 5 dni od momentu rezerwacji wycieczki i wpłaty części lub całości opłaty
 • koszty ratownictwa i poszukiwań do 15 000 euro w wariancie Platynowym
 • możliwość dodawania i odejmowania dodatkowych ryzyk (sporty ekstremalne, choroby przewlekłe, wykonywanie pracy umysłowej, praca fizyczna)
 • możliwość ubezpieczenia obcokrajowców
 • nowa definicja wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu
 • dostępna metoda płatności PAYU: karta, przelewy ON-LINE i na poczcie oraz BLIK
 • strona Colonnade Travel działa na urządzeniach mobilnych – można kupić na telefonie i tablecie i zapłacić BLIK

WAŻNE!

Aby skorzystać ze zniżki dla klientów FUNK, po przejściu do kwestionariusza zaloguj się do LOGIN DLA PARTNERÓW używając:

login: funkserv

hasło: funkserv

kod rabatowy: 34BND02