zł rocznie

Ubezpieczenie ważne od:

Ubezpieczenie ważne do:

2020-07-18


Dane osobowe

Dane osoby ubezpieczanej.

Adres zameldowania:


Osoby uposażone

Podaj dane osób uposażonych.Oświadczam, że moje dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia agencyjnej obsługi ubezpieczenia, a w szczególności przedstawiania ofert, zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi zgodnie z udzielonym Funk Services Sp. z o.o. upoważnieniem, podaję dobrowolnie, a także, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funk Services Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/7, w celu prowadzenia agencyjnej obsługi umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Funk Services Sp. z o.o. oraz LUX MED Sp. z o. o. wszelkiej korespondencji dotyczącej informacji związanych z obsługą Programu świadczeń zdrowotnych LUX MED na wskazany przeze mnie adres e-mail.