Pakiet ZDROWOTNY

Pakiet Zdrowotny to ubezpieczenie, które w przypadku problemów zdrowotnych zapewnia dostęp do lekarzy, badań oraz rehabilitacji. Zostało stworzone
z myślą o komforcie Twojego leczenia. To pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych:

Jak przystąpić do prywatnej opieki medycznej?

Przystąpienie do programu poprzedzone jest koniecznością wypełnienia Wniosku. Każdy wniosek posiada przypisany indywidualny numer rejestracyjny,
należy wypełnić go w oryginale.

Jak przystąpić?

 1. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać Wniosek, dane kontaktowe opiekuna programu znajdują się poniżej.
 2. Wypełnij Wniosek.
 3. Prześlij skan wypełnionego wniosku na adres opiekuna programu: jolanta.mojsiejczuk@funk.pl
 4. Dokonaj przelewu składki na rachunek bankowy, który zostanie przekazany po rejestracji wniosku.
 5. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego Wniosku pocztą na adres:
  Funk Services Sp. z o.o.
  Pl. Powstańców Śląskich 16-18 lok. nr 7
  53-314 Wrocław
 6. Otrzymasz wiadomość e-mail/sms z informacją o rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu. Kolejne składki należy wpłacać do
  20. dnia miesiąca z góry za kolejny miesiąc ochrony na indywidulany rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w wiadomości email/
  sms po rejestracji Wniosku.

Brak terminowego opłacania składki oznacza rezygnację z ubezpieczenia i powoduje brak automatycznego wznowienia ochrony na kolejnym
miesiąc. Tym samym, ochrona wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który została opłacona składka w wymaganej wysokości.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji?

Jolanta Mojsiejczuk
tel. kom.: 609 819 929
e-mail: jolanta.mojsiejczuk@funk.pl

Wariant PODSTAWOWY
Wariant ROZSZERZONY

Podstawowa opieka lekarska

internista, pediatra, lekarz rodzinny, wizyta realizowana w ciągu 24 godzin)

Konsultacje lekarzy specjalistów

wizyta realizowana w ciągu 5 dni roboczych)

6 specjalistów*

21 specjalistów**

Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

Zabiegowa opieka pielęgniarska

Badania laboratoryjne

Badania czynnościowe

Wizyty domowe 24/7

(zasięg terytorialny wizyt domowych wskazany jest w tabeli miejscowości znajdującej się na stronie internetowej Partnera Medycznego)

Konsultacje profesorskie

(w pełnym zakresie)

Domowa opieka pielęgniarska

Zabiegi ambulatoryjne

Prowadzenie ciąży

(świadczenie obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym przez lekarza placówki własnej Partnera
Medycznego, składające się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu)

Badania radiologiczne

RTG klasyczne, urografia, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG, etc.

Badania endoskopowe

Szczepienia

(szczepienie p. grypie – 1 raz w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczonego lub współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej)

Rehabilitacja

(zestaw procedur fizjoterapeutycznych dobieranych według wskazań lekarskich i oceny efektywności przez lekarzy
Partnera Medycznego w 10-dniowym cyklu leczniczym z intensywnością do 2 zabiegów dziennie, w każdym roku
obowiązywania względem Ubezpieczonego lub współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej)

Opieka stomatologiczna

(profilaktyczny przegląd stomatologiczny, indywidualne zalecenia profilaktyki stomatologicznej – 2 razy w każdym
roku obowiązywania względem Ubezpieczonego lub współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej, zdjęcie RTG zęba)

Opcja INDYWIDUALNA

68 zł

(składka miesięczna PLN)

130 zł

(składka miesięczna PLN)

Opcja RODZINNA

169 zł

(składka miesięczna PLN)

325 zł

(składka miesięczna PLN)

W zakresie obu wariantów występuje świadczenie związane ze śmiercią Ubezpieczonego z sumą ubezpieczenia w wysokości 100 PLN.
*6 specjalistów: chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, okulista, laryngolog, ginekolog (z wyłączeniem leczenia niepłodności).
**21 specjalistów: chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, okulista, laryngolog, ginekolog (z wyłączeniem leczenia niepłodności), alergolog, anestezjolog, pulmonolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, hematolog, nefrolog,
neurolog, onkolog, ortopeda i traumatolog, psychiatra (3 konsultacje w każdym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej względem danego Ubezpieczonego lub współubezpieczonego, nie obejmują zajęć terapeutycznych),
radiolog, reumatolog, urolog.