Bezpieczeństwo w Podróży

Jest to ubezpieczenie zawierane on line przez Klienta, gdzie Ubezpieczającym może być zarówno osoba fizyczna (turysta) jak i firma (delegacje). Ubezpieczenie obowiązuje podczas podróży zagranicznych w zakresie terytorialnym określonym na polisie (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego). Jest to jedno z najlepszych ubezpieczeń rekomendowane na wyjazdy letnie i zimowe.

Atuty produktu:

 • Możliwość ochrony ubezpieczeniowej na terenie całego świata:
  • Wyjazd do USA – ubezpieczenie na terenie całego świata, Warta zaproponuje Państwu odpowiednio wyższe sumy ubezpieczenia
  • Wyjazd do jakiegokolwiek kraju poza USA – ubezpieczenie na terenie całego świata, oprócz USA.
 • Warta wyróżnia jedynie dwa rodzaje sportów, które wymagają dodatkowej opłaty:
  • Sporty zimowe, czyli narciarstwo i snowboarding, na oznakowanych trasach.
  • Sporty ekstremalne, zgodnie z zamkniętą listą poniżej:
   w górach: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4000 m n.p.m.; abseiling (zjazd na linie);
   na wodzie: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
   w powietrzu: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo; motorowe: rajdy samochodowe, motocross; inne: MMA (mieszane sztuki walki).
 • Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek pogorszenia stanu zdrowia związanego z zaostrzeniem lub powikłaniem choroby przewlekłej.
 • Nielimitowany transport medyczny na całym świecie
 • Pełna ochrona dla sportowców amatorów – tylko nieliczne wymienione wcześniej sporty ekstremalne i zimowe wymagają dodatkowej opłaty. Wszystkie pozostałe są w zakresie podstawowym ubezpieczenia.
 • Sprzęt sportowy i elektroniczny w ramach bagażu – ochrona bagażu obejmuje nie tylko rzeczy osobiste, ale również sprzęt sportowy i elektroniczny.
 • Bezgotówkowa pomoc medyczna zorganizowana przez Wartę pomoc nie wymaga opłacania przez klienta jakichkolwiek rachunków na miejscu.
 •  Ochrona na wypadek aktów terrorystycznych w zakresie podstawowym.
 •  Ochrona zdrowia klientów również wtedy, kiedy do zdarzenia doszło po spożyciu alkoholu.
 • Możliwość dodawania dodatkowych ryzyk, np. sporty ekstremalne, działania wojenne, praca za granicą, kontynuacja leczenia w Polsce, udział własny w wynajętym samochodzie.
 • Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży do 20 000 zł. – są to koszty, jakie poniósł klient, planując swój wyjazd zagraniczny, tj. bilety lotnicze, nocleg, wycieczki, bilety na wszelkie imprezy rozrywkowe planowane podczas podróży.

WAŻNE! Umowę w ww. zakresie można zawrzeć w dowolnym momencie, bez względu na datę poniesionych kosztów, lecz nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży, a przyczyną odwołania może być m.in. nagłe zachorowanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do odbycia podróży lub śmierć osoby bliskiej podróżującej wspólnie z Ubezpieczonym.

 • Ubezpieczenie kosztów udziału własnego w wypożyczonym samochodzie do 5 000 zł. – możliwość zwrotu kwoty, jaką Ubezpieczony musiał pokryć w ramach umowy najmu, w związku z wystąpieniem szkody w pojeździe, polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży.
 • Strona Warta Travel działa na urządzeniach mobilnych.
 •  Za ubezpieczenie można zapłacić on line: kartą kredytową, przelewem ON-LINE oraz BLIK.

Dopełnienie informacji stanowią załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz karta produktu.

W celu skorzystania z ubezpieczenia należy kliknąć na poniższy link i postępować zgodnie ze wskazówkami Ubezpieczyciela.